Образование
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ИМААТ ЛИ РОМИТЕ ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕНЕС?

Извештај од испитување на јавно мислење кај Ромите

Проект за образование на Роми

Извештај од евалуацијата на учинокот

Креативен пристап во наставата

Прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците

1  2  3  4  Следна  Последна