Децентрализација
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Фискалната децентрализација во РМ: Прогрес има, но сè уште сме далеку

Мониторинг и анализа на фискалната децентрализација во РМ Извештај 2012

Гласот на граѓаните

Истражување за задоволството на граѓаните од општинските услуги во РМ - Извештај 2012

Локалниот и регионалниот развој во РМ : Ниту локален ниту регионален

Следење на процесот на децентрализација на локалниот економски развој во РМ - Извештај 2011

Децентрализација во стагнација

Следење на процесот на децентрализација во Република Македонија - Извештај 2011

Нови тешкотии за „староседелецот“ во локалните надлежности

Следење на процесот на децентрализација во комуналните дејности во РМ - Извештај 2011

Напредок или стагнација

Извештај од следењето на децентрализацијата во областите локално финансирање, образование и урбанизам за 2010 година

Гласот на граѓаните

Истражување за задоволството на граѓаните од општинските услуги во Република Македонија - Извештај 2011

Република Македонија

Централизирана (фискална) децентрализација

1  2  3  Следна  Последна