Слободен пристап до информации
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Парите во политиката : Годишен извештај

Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Парите и политиката

Годишен извештај - Транспарентност во финансирањето на политичките партии

„ПОДДРШКА ОД ГРАЃАНИТЕ БАРААТ, НО ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАВААТ“

Извештај од примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во делот на финансирањето на политичките партии во РМ (октомври 2010 – јули 2011 год.)