Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Гласот на граѓаните

Истражување за задоволството на граѓаните од општинските услуги во РМ - Извештај 2012

Локалниот и регионалниот развој во РМ : Ниту локален ниту регионален

Следење на процесот на децентрализација на локалниот економски развој во РМ - Извештај 2011

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Четиринаесетти квартален извештај

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА КОМИСИЈА ВО СЕНКА

Извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација во првата година од нејзиното постоење

ШТО НОСИ НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЈА?

Ослободување од наследството на поранешниот комунистички режим или легализација на политички реваншизам?

ДИЈАЛОГ НА ГЛУВИ НА ВИСОКО НИВО

Тринаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прекршочен орган - позитивна реформа?

Едиција: Примената на законите под лупа

„ИМА ПАРИ АМА...“

Дванаесети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прва  Претходна  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Следна  Последна