Изданија поддржани од ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Судирот на цивилизациите

и преобликувањето на светскиот поредок

ЕКТС - Реалност или илузија во високото образование

- анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Превенција и менаџирање на конфликти

случај Македонија (нова безбедносна парадигма)

Анализа на меѓуетничките односи во Република Македонија

(издание на македонски, албански, ромски, труски, влашки, српски, бошњачки и англиски јазик)

Прва  Претходна  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Следна  Последна