Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Парите и политиката

Годишен извештај - Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Македонската лустрација (1999-2012 година)

Настани, изјави, наслови Примена на лустрациските прописи

ДЕКЕМВРИСКА БАЈКА

Петнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Европски розови облачиња (European Pink Clouds)

Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2009-2012

БРАК ОД ИНТЕРЕС?!

Четиринаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прва  Претходна  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Следна  Последна