Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ЗАБОРАВЕНА АГЕНДА 2014

Шестнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Истражувањата во општествените науки во Македонија

Состојби, предизвици и препораки за унапредување на политиките

Креативен пристап во наставата

Прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците

Парите и политиката

Годишен извештај - Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Македонската лустрација (1999-2012 година)

Настани, изјави, наслови Примена на лустрациските прописи

Прва  Претходна  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Следна  Последна