Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

МЛАДИ ВО АКЦИЈА!

Седумнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

ЗАБОРАВЕНА АГЕНДА 2014

Шестнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Истражувањата во општествените науки во Македонија

Состојби, предизвици и препораки за унапредување на политиките

Креативен пристап во наставата

Прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците

Прва  Претходна  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Следна  Последна