Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

НАДМИНУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ТАЈНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

Извештај од спроведеното истражување за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во Македонија

КАКО ДА СТАНАТ ВАЖНИ ДОКАЗИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА

Водич за јавно застапување во државите во транзиција

Фискалната децентрализација во РМ: Прогрес има, но сè уште сме далеку

Мониторинг и анализа на фискалната децентрализација во РМ Извештај 2012

ПЛОДОВИТЕ НА ПОРТОКАЛОВАТА РЕВОЛУЦИЈА

Компаративна анализа на извештаите на европската комисија 2010-2013

ВИН-ВИН ПОЛИТИКА

Осумнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна