Изданија поддржани од ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Прирачник за новинарство засновано на податоци

Како новинарите да ги искористат податоците за квалитетно известување

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна