Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ВЛЕЗ ВО БЕЗИЗЛЕЗ

Компаративна анализа на извештаите од Европската комисија за напредокот на Република Македонија (2011-2014)

Сите сме луѓе: Секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност

Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија

Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата

Прв извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна