Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата

Прв извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Од диктатура до демократија

Концептуална рамка за ослободување

Проект за образование на Роми

Извештај од евалуацијата на учинокот

Парите во политиката : Годишен извештај

Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Индекс на рационалност 9

Издавач: Центар за граѓански комуникации

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна