Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ИМААТ ЛИ РОМИТЕ ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕНЕС?

Извештај од испитување на јавно мислење кај Ромите

ШТАЗИЛЕНД

Приказни од зад Берлинскиот ѕид

СУШТИНСКА ФОРМАЛНОСТ ИЛИ ФОРМАЛНА СУШТИНА: ЕУ агендата во Програмата на Владата 2014-2018

Дваесет и втори извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН ИПА

Дваесет и први извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Правила за радикалите

Практичен вовед за реалистичните радикали

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна