Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ПУСТИ МЕРАК НАРЕЧЕН ИПА

Дваесет и први извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Правила за радикалите

Практичен вовед за реалистичните радикали

ВЛЕЗ ВО БЕЗИЗЛЕЗ

Компаративна анализа на извештаите од Европската комисија за напредокот на Република Македонија (2011-2014)

Сите сме луѓе: Секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност

Состојбите во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на здравје помеѓу Ромите во Република Македонија

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна