пронајди

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струга за социјална заштита за периодот 2015-2017

Автори:
Здружение за развој и активизам Аква

Издавач:
Здружение за развој и активизам „Аква“ - Струга

поврзани новости

нема поврзани новости