пронајди

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струга за развој на образованието за период 2015-2017

Авторски тим:
м-р Члирим Дервиши, проф. Шефајет Муртезаи-Дервиши,  проф. Фатон Садику, Сундим Муртезаи, Гента Лен

Издавач:
Невладина организациа Етнокултура Виjа Кандавиjа - Струга

поврзани новости

нема поврзани новости