пронајди

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струга за соработка со граѓанскиот сектор за период 2015-2017

Авторски тим:
м-р Члирим Дервиши, проф. Шефајет Муртезаи-Дервиши, проф. Фатон Садику, Сундим Муртезаи, Гента Лена

Издавач:
Невладина организациа Етнокултура Виjа Кандавиjа - Струга

поврзани новости

нема поврзани новости