пронајди

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за развој на образованието за период 2015 – 2017

Автори:
м-р Ѓорги Тасев, Ѓорги Милушев, Глигор Ризов

Издавач:
Здружение „НОВУС“

поврзани новости

нема поврзани новости