пронајди

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за млади за период 2015 – 2017

Автори:
Гонце Ѓоргиева, Зорица Смилкова, Марија Витанова


Издавач:
МЛАДИНСКИ СОВЕТ - СТРУМИЦА

поврзани новости

нема поврзани новости