пронајди

Граѓански буџет на Општина Центар 2017 година

Издава:
Општина Центар – Скопје

Автори:
Весна Михајлова – Куковска
Мартин Попов

поврзани новости

нема поврзани новости