Бесплатна правна помош
пронајди

Работнички права


Подготвиле:
Фондација Отворено општество - Македонија
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
Национален ромски центар - Куманово
Младински културен центар - Битола
Едукативно - хуманитарна организација ЕХО - Штип
ИЗБОР - Струмица

Издавач:
ФООМ, 2016

поврзани новости

нема поврзани новости