Бесплатна правна помош
пронајди

Права на парична помош од социјалната заштита

Подготвиле:
Фондација Отворено општество - Македонија,
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија,
Национален ромски центар - Куманово,
Младински културен центар - Битола,
Едукативно - хуманитарна организација ЕХО - Штип,
ИЗБОР - Струмица.


Издавач:
ФООМ, 2016

поврзани новости

нема поврзани новости