п а р т н е р и
Сите членови на управниот одбор на ФООМ
пронајди

Сите членови на управен одбор на ФООМ

 • Ратка КУЉАН (Претседател 1992-1996),
 • Јован ДОНЕВ (Претседател 1996-2002), 
 • Емилија СИМОСКА (Претседател 2002-2005), 
 • Слободанка МАРКОВСКА (Претседател 2005­-2007),
 • Гордана ДУВЊАК (Претседател 2008-2013), 
 • Ешреф АЛИУ, 
 • Анета АНТОВА – ПЕШЕВА, 
 • Теута АРИФИ, 
 • Џабир АХМЕТИ, 
 • Мерсел БИЉАЛИ, 
 • Мирие ВЕЈСЕЛИ, 
 • Никола ГЕЛЕВСКИ, 
 • Арбен ГОЉА, 
 • Живко ГРУЕВСКИ, 
 • Енисе ДЕМИРОВА, 
 • Ѓорге ИВАНОВ, 
 • Ѓунер ИСМАИЛ, 
 • Хасан ЈАШАРИ, 
 • Мабера КАМБЕРИ, 
 • Мируше ХОЏА, 
 • Сашо КЛЕКОВСКИ, 
 • Рубенс КОРУБИН, 
 • Паско КУЗМАН, 
 • Панче МАНЧЕВСКИ, 
 • Анета МАРКОСКА – ЧУБРИНОВСКА, 
 • Владимир МИЛЧИН, 
 • Јане МИЉОВСКИ, 
 • Мирјана НАЈЧЕВСКА, 
 • Наталија НИКОЛОВСКА, 
 • Мартин ПАНЧЕВСКИ, 
 • Гоце ПЕТРЕСКИ, 
 • Живко ПОПОВСКИ, 
 • Благоја РИСТЕСКИ-ПЛАТНАР, 
 • Исо РУСИ, 
 • Нафи САРАЧИНИ, 
 • Аслан СЕЛМАНИ, 
 • Гордана СИЛЈАНОВСКА, 
 • Гордана СТОШИЌ, 
 • Гоце ТОДОРОСКИ, 
 • Никола ТУПАНЧЕСКИ, 
 • Марјан ЗАБРЧАНЕЦ
 • Жарко ТРАЈАНОСКИ
 • Реџеп АЛИ ЧУПИ
 • Аце КОЦЕВСКИ
 • Маргарита ЦАЦА НИКОЛОВСКА
 • Ирена ЦВЕТКОВИЌ
 • Билјана СЕКУЛОВСКА - ГАБЕР
 • Рамадан РАМАДАНИ
 • Гордана БУЖАРОВСКА