п а р т н е р и
Борба против корупција
пронајди

Борба против корупција

Поддршката на Македонскиот центар за европско образование ќе обезбеди увид во прифатеноста на европските вредности во македонското општество; транспарентноста во програмирањето и користењето на ЕУ фондовите; напредокот на земјата во пристапувањето кон ЕУ; и ќе обезбеди обука за 80 претставници од невладините организации и медиумите за ЕУ.