п а р т н е р и
Мониторинг и документирање на човековите права
пронајди

Мониторинг и документирање на човековите права

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, како една од најпрепознатливите организации за заштита на човековите права, ќе добие поддршка за изготвување на извештаи за состојбата со човековите права; правна помош за 300 лица; мониторинг на 30 судски случаи и изготвување на редовни извештаи; и подигање на свеста за човековите права.