Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ 5 ГРАНТA НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ


На конкурсот за доделување грантови на граѓански организации, неформални групи, коалиции и локални активистички јадра кои преку своите проекти ќе придонесат за унапредување на локалната демократија и социјалната кохезија на локално, регионално и национално ниво, објавен во јули 2017 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 80 пријави за ад-хок иницијативи.

Управниот одбор на ФООМ избра 5 ад-хок иницијативи на кои ќе им бидат доделени грантови за спроведување локални иницијативи со кои ќе се засили гласот на граѓанското општество во врска со прашањата од интерес на граѓаните на локално, регионално и национално ниво во вкупен износ од 24.117 УСД.

Доделени грантови:

Организација  Име на проектот  Одобрен буџет 
Здружение за еднакви можности и меѓуетничка соработка АЛ-МА Имаме право да бидеме информирани  $4.050
Неформална група “S’je i Shkupit nëse...”/ „Не си од Скопје ако...“ Кампања за граѓанско учество во Општина Чаир  $5.135
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Криенка vs. таблет  $4.785
ЈАДРО– Асоцијација на независната културна сцена Дебати на тема „Национална стратегија за култура 2018 – 2022“  $5.352
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Регионален пакет на специјализирани сервиси за жени жртви на родово базирано насилство како дел од програмата на локалната самоуправа  $4.795

поврзани новости

нема поврзани новости