Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Заедничка рамка за правно зајакнување
пронајди

ОТВОРЕНА ПРАВНА КЛИНИКА ЗА РАНЛИВИ ГРУПИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Студентите под менторство на професорите ќе нудат бесплатни совети и информации на лица од ранливи и маргинализирани групи


Со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, во рамките на концептот Заедничка рамка за правно зајакнување, започна спроведувањето на Правната клиника за ранливи групи на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Правната клиника има за цел градење на знаења и вештини на студентите за давање правни информации и совети на ранливи лица, зајакнување на капацитетите на институцијата за обезбедување практична настава на студенти во соработка со граѓански организации и иницијативи, поддршка на заедницата во остварување на правата на нејзините членови и градење синергии преку зајакнување на комуникацијата со граѓанските организации и институции за одбрана на правата на граѓаните.

Правниот факултет се обврза да спроведе Правна клиника за ранливи групи како дел од наставата на факултетот. Мисија на правната клиника е да ги зајакне практичните способности на студентите и на наставниот кадар за работа со ранливи групи во насока на решавање на правите проблеми на овие групи и градење на институционални капацитети за унапредување на механизмите за правна поддршка на ранливите групи.

Во рамки на Правната клиника, студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје под менторство на професорите д-р Борче Давитковски, д-р Ана Павловска Данева, д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, д-р Неда Здравева, д-р Дивна Илиќ Димовски, д-р Тодор Каламатиев и д-р Александар Ристовски, нудат бесплатни правни совети и информации на лица од ранливи и маргинализирани групи во остварување на правата од социјална заштита, здравствена заштита, права на ранливи категории потрошувачи, права на членови на семејства на притворени и затворени лица, како и оценка на можноста за барање правна заштита пред Народен правобранител.

Повеќе информации за Правната клиника за ранливи групи можете да најдете на Фејсбук страната https://www.facebook.com/pravnaklinikazaranlivigrupi како и на веб-страната www.pravnaklinika.mk која моментално е во изработка.

поврзани новости

нема поврзани новости