Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017
пронајди

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Истражувањето за знаење и учество на граѓанските организации во процесот на реформа на јавната администрација е прво истражување во рамки на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации. Цел на ова истражување е да го анализира знаењето и вклученоста на граѓанските организации во реформите на јавната администрација во Македонија.

За истражувањето е користен таргетиран примерок од 104 граѓански организации, а истражувањето е спроведено со користење на електронски прашалник, во периодот од 20 до 24 февруари 2017 година.

Автори на истражувањето се Марија Мирчевска, Моника Божиновска, Диана Близнакова, Горан Лазаров, а уредник е Данче Даниловска-Бајдевска.
Проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации е финансиски поддржан од Европската Унија, а го спроведуваат Фондација Отворено општество - Македонија и Евротинк - Центарот за европски стратегии.

поврзани новости

нема поврзани новости