Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ 23 ГРАНТA НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ

На конкурсот за доделување грантови на граѓански организации, неформални групи, коалиции и локални активистички јадра кои преку своите проекти ќе придонесат за унапредување на локалната демократија и социјалната кохезија на локално, регионално и национално ниво, објавен во февруари 2017 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 41 пријава за институционална поддршка и 46 пријави за ад-хок иницијативи.

Управниот одбор на ФООМ додели грантови за институционална поддршка на 11 граѓански организации во вкупен износ од 240.338 УСД и избра 12 ад-хок иницијативи на кои ќе им бидат доделени грантови за спроведување локални иницијативи со кои ќе се засили гласот на граѓанското општество во врска со прашањата од интерес на граѓаните на локално, регионално и национално ниво во вкупен износ од 68.660 УСД.


Тип на грант: Институционална поддршка на граѓански организации

Организација Одобрен буџет
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Центар - Скопје  21.935 $
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на Општина Струмица - Струмица  23.137 $
Здружение за давање услуги на лица со попреченост „Хендимак“ - Тетово  24.186 $
Здружение Млади европски федералисти - Македонија - Куманово  23.861 $
Здружение Центар за стратегии и развој „Пактис“ - Прилеп  20.003 $
Центар на заедницата на општина Струга - Струга  21.645 $
Здружение на граѓани „Контрапункт“- Скопје  24.600 $
Здружение „Новус“- Струмица  22.154 $
Установа Центар за современи уметности - Скопје  17.000 $
Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците „Достоинствен работник“- Прилеп  21.375 $
Здружение на граѓани „Медиа плус“- Штип  20.442 $Тип на грант: Поддршка на ад-хок иницијативи на граѓански организации, неформални групи, коалиции и локални активистички јадра

Организација Име на проектот Одобрен буџет
Здружение на граѓани за унапредување на улогата на земјоделецот во општеството „Еко Медитеран“ - Арачиново, Скопје Ефективна и транспарентна имплементација на Законот за рамномерен регионален развој на национално ниво 5.500 $
Асоцијација за интернационална мобилизација - Виница Гласот на младите 5.800 $
Здружение на земјоделски производители „Агропродукт“ - Штип Регистрирање и врабoтување на младите земјоделци 5.962 $
Неформална група Кичево Информирање за родова еднаквост 5.650 $
Здружение на граѓани „Концепт плус“, Скопје Информирај се и делувај! 6.000 $
Центар за истражување и развој на општеството „Визио 2014“- Кичево Разбуди го својот град 5.978 $
Неформална група - Плоштад Македонија Плоштад Македонија 5.980 $
Неформална група - Љиљан Интеграција на Бошњаците во општеството 5.900 $
Неформална граѓанска иницијатива „Скопје Смог Аларм“ Кампања за еко-свесност 4.500 $
ХОПС - опции за здрав живот Скопје (условен со обезбедување дополнителни средства) Стрип eдиција Лифт 6.000 $
Здружение за етнокултура „Виа Кандавиа“ - Струга Младите можаат да го променат светот во кој живеат 5.390 $
Неформална група „Слободна Македонија” Мапирање на проблемите, потребите и барањата на граѓаните на Скопје 6.000 $

поврзани новости

нема поврзани новости