Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Пристап до правда во Македонија
пронајди

Започна со реализација проектот Пристап до правда во МакедонијаСо финансиска поддршка од Европската Унија, Фондацијата Отворено општество - Македонија во партнерство со Македонско здружение на млади правници - Скопје, Национален Ромски Центар - Куманово, Младински културен центар - Битола, Едукативно-хуманитарна организација ЕХО - Штип, ИЗБОР - Струмица и Здружението за граѓанско општество 8-ми Септември - Скопје започна со реализација на проектот Пристап до правда во Мaкедонија. Целта на проектот е да придонесе кон подобрување на системот на заштита на човековите права во земјата преку зајакнување на системот на бесплатна правна помош (БПП) и утврдување на слабостите во неговата имплементација.

Проектот се реализира во периодот февруари 2014 - август 2015 година, поддржувајќи ги наведените партнерски организации регистрирани за давање БПП во обезбедувањето на претходна БПП, со тоа зајакнувајќи ги нивните капацитети во системот на БПП. При тоа, една од главните активности на проектот е насочена и кон зголемувањето на свеста кај населението за постоењето и придобивките на системот на БПП и зголемено користење на истиот од страна на граѓаните, што ќе овозможи остварување на правдата за сите граѓани подеднакво, без разлика на нивните материјални можности.  Исто така, проектот ќе им обезбеди правна помош на граѓаните на кои им е одбиено барањето за бесплатна правна помош.

Дополнително, набљудувањето на системот на бесплатна правна помош „од внатре“ преку набљудување на примената на Законот за бесплатна правна помош, како и на судските постапки во кои се остварува бесплатната правна помош, ќе овозможи проектот да резултира и со конкретни предлози за подобрување на неговата ефикасност, квалитет и примена.

Во рамките на проектот оперира и бесплатната СОС линија за бесплатна правна помош 0800 44 222, на која граѓаните може да се обратат секој работен ден од 08.30 - 16.30 часот, како и веб порталот www.pristapdopravda.mk, кој содржи и упатства и информации за вообичаените правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните и им нуди можност да постават прашање или да добијат правна информација on-line.

За повеќе информации за проектот Пристап до правда во Македонија:
Фондација Отворено општество - Македонија
бул. Јaне Сандански бр.111, Скопје
Контакт лице: Марија Петровска, проект координатор
Тел: 02/2477-188; Е-пошта: marija.petrovska@fosm.mk; www.fosm.mk