Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

Само една третина од политичките партии поднеле годишни финансиски извештаи

Галерија

Транспарентност Македонија (TM), во соработка со Фондацијата Отворено општество - Македонија, на 26-ти декември ја претстави анализата “Парите во политиката”, годишен извештај за 2013 година, кој се однесува на транспарентноста во финансиското работење на политичките партии.

Од вкупно регистрираните политички партии, само 29 проценти поднеле финансиски извештај за 2013 година. Иако е забележано зголемување во однос на 2011 кога финансиски извештаи поднеле 11 проценти од партиите, сепак и натаму останува впечатокот дека политичките партии не се плашат од законски предвидените санкции, што пак укажува на слабост на контролниот механизам, стои во извештајот на ТМ. 

Во извештајот се утврдени недостатоци во законската рамка за редовното и изборното финансирање, непочитување на обврската за поднесување извештаи за редовно финансирање до надлежните институции,  како и неподготвеност и недоволен капацитет на надлежните институции за контрола на изборното финансирање.

Според ТМ потребно е дополнително зајакнување на финансиските и човечките капацитети на Државниот завод за ревизија како клучна институција  за контрола на политичкото финансирање.

Извештајот го нотира и несоодветното применување на Законот за слободен пристап до информации. Од вкупно 132 барања, во 83 отсто ТМ се соочиле со молк на администрацијата, а ниту една институција не дала целосен извештај. 

Публикацијата „Парите во политиката“ е дел од проектот “Транспарентност во финансирањето на политичките партии” што Транспарентност Македонија го спроведуваше во изминатите три години во соработка со ФООМ.