Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОБЈАВЕН ГРАЃАНСКИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните, Центарот на заедницата на општина Струмица го изготви и издаде Граѓанскиот буџет на општина Струмица за општинскиот буџет во 2017 година. 

Граѓанскиот буџет е документ кој има за цел транспарентно да ги претстави информациите содржани во годишниот буџет на општината и да ги информира граѓаните на едноставен  начин, преку графикони и илустрации на буџетот, да го разберат буџетот на општината за 2017 година. Исто така, Граѓанскиот буџет им помага на граѓаните да разберат кои се изворите на средствата во буџетот на општината и за кои приоритети се трошат нивните пари.

Преземете ја електронската верзија на Граѓанскиот буџет на Оштина Струмица

Клучни зборови

| право