Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ОДРЖАНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ДОДЕЛЕНИ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТИНИТЕ СТРУГА, СТРУМИЦА И ЦЕНТАР

На 24 март 2017 година, во 12 часот, во ЕУ Инфо центарот во Скопје, проектот Граѓанско учество за локална демократија одржа прес-конференција на која беа објавени резултатите од повикот за доделување грантови на граѓански организации од Струмица, Струга и Центар (Скопје).

Тековниот проект Граѓанско учество за локална демократија е финансиран преку ИПА 2 Програмата за граѓанско општество и медиуми 2014-2015 на Европската Унија, а го имплементираат Фондација Отворено општество – Македонија и ЗГ Центар за развој на локалната демократија.

Повикот за доделување грантови беше објавен на 17.12.2016, а Комисијата за одлучување по повикот донесе одлука да додели грант на 9 проекти од вкупно 31 пристигната пријава, во вкупен износ од 84.720 ЕУР. Проектите произлегуваат од Стратегиите и Акционите планови за култура на општините Струга, Струмица и Центар.

Грантовите беа доделени на следните проекти:

  1. „Музеј Виа Кандавиа – Ливада”, дестинација за културен туризам во Струга”, Здружение за етнокултура „ВИА Кандавиа” – Стругa;
  2. „Струга Креативен град”, Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга;
  3. „Етникумите заеднички се почитување на културните вредности”, Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети” – Струга;
  4. „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме!”,Организација на жени од Струмица;
  5. „Интерактивна платформа на манифестации, настани, културни работници и организации/здруженија во доменот на културата”, Здружение Туристички сојуз – Струмица;
  6. „Креативна акција за културна мобилизација”, Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост за проектот – Струмица;
  7. „24.doc”, Здружение на поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА – Скопје;
  8. „Прво па женско – фестивал за феминистичка култура”,  ЗГ за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје;
  9. „Децата во центар (на вниманието)”, ЗГ Буден театар - Скопје.
На настанот се обратија Ирена Иванова, Програмски менаџер, Делегација на Европска Унија, Јулијана Караи, Проектен координатор, Фондација Отворено општество – Македонија и Влатко Петрушевски, Проектен координатор, Фондација Отворено општество – Македонија.

поврзани новости

нема поврзани новости