Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ВО ОПШТИНА СТРУГА ПО НАЦРТ СТРАТЕГИЈАТА ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 2017-2022

На 18 ноември 2016 година (пeток), во хотелот Дрим во Струга, со почеток во 13 часот, се одржa јавна расправа по нацрт Стратегијата од областа на културата 2017-2022 за општина Струга, во рамки на проектот Граѓанско учество за локална демократија кој го спроведуваат  Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со ЗГ Центар за развој на локалната демократија.

Расправата ја отвори Сурја Рашиди, раководител на одделение за образование и култура во Општина Струга, а во продолжение збор земаа Јулијана Караи, координаторка на проектoт и Јане Вртески, експерт за стратешко управување, кој беше директно вклучен во креирањето на документите.

Беше даден краток опис на досегашните активности, како претходница на креирањето на нацрт Стратегијата и Акцискиот план, а се презентираа и самите документи.

Со свои сугестии и предлози учествуваа претставници од општинската администрација и Советот на Општина Струга, заинтересирани граѓани и граѓански здруженија.

Клучни зборови

| општини