Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ПО НАЦРТ СТРАТЕГИЈАТА ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 2017-2022

На 21 ноември 2016 година (понеделник), со почеток во 10 часот, во хотел Холидеј Ин во Скопје, се одржa јавна расправа по нацрт Стратегијата од областа на културата 2017-2022, во рамки на проектот Граѓанско учество за локална демократија кој го спроведуваат  Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со ЗГ Центар за развој на локалната демократија. 


Расправата ја отвори Офелија Ивановска, контакт лице од Општина Центар за потребите на проектот Граѓанско учество за локална демократија, а во продолжение збор земаа и Јулијана Караи, координаторка на проектoт, и експертот за локална самоуправа Александар Гумберовски и екпертот за граѓанско општество Иван Торомановски, кои всушност беа и директно вклучени во креирањето на документите.

Беше даден краток опис на досегашните активности, како претходница на креирањето на нацрт Стратегијата и Акцискиот план, а се презентираа и самите документи.

Со свои сугестии и предлози учествуваа претставници од општинската администрација на Општина Центар, заинтересирани граѓани и граѓански здруженија.

Клучни зборови

| општини