Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Доделени девет ад-хок грантови

usaidfosm


На конкурсот за доделување ад-хок грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество објавен во февруари 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во периодот од јуни до август 2013 година, пристигнаа вкупно 96 пријави од граѓански организации и неформални групи. Избрани се девет предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 68.159 УСД (подолу е даден списокот на грантистите).

Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните проекти ќе бидат спроведени во период од пет до шест месеци. ФООМ ќе обезбеди можности за вмрежување, обуки и консултации за сите грантисти.

Прочитајте повеќе на веб сајтот на Проектот за граѓанско општество.

Клучни зборови

| граѓанско општество