Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Јавно здравство
пронајди

Работилница - Од мониторинг во заедницата и применета анализа на буџет до подобрување на имунизација на децата Роми

Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Мрежната програма за јавно здравство од Њујорк, организира дводневна работилница - Од мониторинг во заедницата и применета анализа на буџет до подобрување на имунизација на децата Роми. Настанот ќе се одржи во период 4-6 октомври 2012, хотел Милениум, Охрид.

Обуката е наменета за грантистите на ФООМ кои работат на проекти од областа на здравствените права на Ромите и проекти за мониторинг во заедницата.

Целта на планираната работилница е изработка на интегрирана стратегија за застапување и акционен план, како и и подобрување на практиките поврзани со мониторингот во заедницата и применетата анализа на буџетот за идната година, кои ќе бидат функционални на национално и локално ниво.

Клучни зборови

| јавно здравство | роми