Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди
Интеграција на Ромите

Десет години подоцна: Промените зад бројките 3. епизода (ВИДЕО)

[Jun 13 2014 ] Акцентот во третата епизода е ставен на корисниците на стипендии, и менторсаа и туторска помош, како и учесници во различни работилници реализирани преку проектната компонента Ромаверзитас.

Интеграција на Ромите

Десет години подоцна: Промените зад бројките 2. епизода (видео)

[Jun 12 2014 ] Во втората епизода од серијата на кратки документарни видеа за Програмата за образование на Роми, акцентот е ставен на влијанието на активностите од проектот врз учениците и родителите, како и улогата на партнерските организации за учениците но и пошироко за заедницата во која работат.