Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди
Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

ПОДДРЖАНИ ДЕСЕТ ЗАЕДНИЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

[Jan 29 2018 ] Во рамки на Концептот за инклузивни и транспарентни образовни политики, ФООМ објави повик за мали грантови за поддршка на иницијативи за инклузивно образование. Од пријавените 53 мали предлог-проекти/иницијативи, Управниот одбор на ФООМ избра 10 проекти/иницијативи во вкупен износ од 49.620,00 УСД кои граѓанските организации ќе ги спроведуваат во партнерство со/во училиштата од нивната локална средина.

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

#НАЧАС ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „РЕФОРМИ, ПРЕДИЗВИЦИ, ОЧЕКУВАЊА – ОБРАЗОВАНИЕ 2018“

[Jan 11 2018 ] На темата „Реформи, предизвици, очекувања – Образование 2018“, со почеток во 13 часот, ќе разговараат универзитетската професорка Маја Стевановиќ, професорот од гимназијата „Орце Николов“ Душко Стојановски и Ана Мицковска-Ралева, од Центарот за истражување и креирање политики – ЦРПМ.