Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Исток-Исток: Прекугранични партнерства
пронајди
Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Регионална конференција Сеќавање на еден град: Микроутопии и стварности

[Nov 21 2013 ] На ден 22 и 23 ноември 2013 во ГЕМ клубот во Скопје ќе се одржи регионална конференција Сеќавање на еден град: Микроутопии и стварности, поддржана од програмата Исток Исток: Прекугранични партнерства. Настанот има за цел да поттикне дијалог меѓу експертите и пошироката јавност за прашања поврзани со јавниот простор, местото на поединецот во него и лична одговорност на индивидуалната во време на негово целосно редефинирање, комодифицирање и контролирање.