Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Образование
пронајди
Образование

Промоција на прирачникот „Креативен пристап во наставата - прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците“

[Dec 23 2013 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со Педагошкиот факултет “Св. Климент Охридски”, Скопје на 24 декември, 2013 година ќе го промовира прирачникот Креативен пристап во наставата - прирачник за наставници кои развиваат критичко мислење кај учениците. Промоцијата ќе се одржи во просторијата 114 на Педагошкиот факултет, со почеток во 12 часот, а ќе бидат презентирани новините во однос на теоријата и праксата за современ пристап во наставата.