Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди
Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ПРОМОЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИЈАТА “ИНТЕГРАЦИЈА НА БОШЊАЦИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО“

[Feb 28 2018 ] На 28.02.2018 година, во просториите на ГЕМ-клубот (Менада, Стара чаршија), од 14ч. Ќе се одржи промоција на публикацијата “Интеграција на Бошњаците во општеството“.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ОБУКА „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДДРШКА ОД ЗАЕДНИЦАТА“

[Nov 9 2017 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамки на концептот Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата, од 20 до 21 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ќе одржи обука на тема „Обезбедување поддршка од заедницата“.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ОБУКА „ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО“

[Nov 9 2017 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на концептот Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата, во соработка со Балканската репортерска истражувачка мрежа, од 10 до 12 ноември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ќе одржи обука на тема „Истражувачко новинарство“.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ОБУКА „OРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“

[Nov 9 2017 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамки на концептот Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата, од 23 до 26 ноември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ќе одржи oбука на тема „Oрганизациски менаџмент за граѓански организации“.

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

ОБУКА „ОД ПЛАНИРАЊЕ ДО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

[Nov 9 2017 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамки на концептот Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата, во периодот од 17 до 19 ноември 2017 година, во хотел Тино во Охрид, ќе одржи обука на тема „Од планирање до известување за финансиското работење во граѓанските органзиации“.