Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Активности
пронајди
Пристап до правда во Македонија

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

[Jun 23 2017 ] На 27 јуни 2017 година (вторник), со почеток во 10 часот, во хотелот Холидеј ин, сала Милениум 1, ќе се одржи завршната конференција на проектот Пристап до правда во Македонија, во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ).

Граѓанско учество за локална демократија

ЗАВРШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

[Jun 16 2017 ] На 22 јуни 2017 година (четврток), со почеток во 12 часот, во хотелот Холидеј ин во Скопје, ќе се одржи завршната конференција „Културни акции за унапредување на општините - Регрантисти во рамките на проектот ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА од ИПА 2 Програма за граѓанско општество и медиуми 2014-2015“, во организација на Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) и Центар за развој на локалната демократија (ЦРЛД)

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

НАСТАН ЗА НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ: „УПРАВУВАЊЕ СО ДИНАМИЧНИ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

[Jun 8 2017 ] УСАИД Проектот за граѓанско учество ќе го организира првиот Настан за најдобри практики и иновации [BPIE] за размена на искуства, стратегии, тактики, знаење и најдобри практики меѓу поддржаните грантисти и партнери.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО

[Jun 5 2017 ] Проектот на УСАИД за граѓанско учество ве поканува да присуствувате на доделувањето на годишната награда за младинско учество.

Општина по мерка на граѓаните

ОБУКА „КРЕАТИВЕН ПРИСТАП ВО НАСТАВАТА“

[Jun 21 2016 ] Во периодот од 29 јуни до 1 јули 2016 година, во х. Метропол во Охрид, ќе се одржи обука за „Креативен пристап во наставата“. Обуката е наменета за наставници од проектните училишта во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните којшто се имплементира во соработка со општините Струга, Струмица и Центар.