Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Паралелно се подготвени два Предлог-закони за бесплатна правна помош од страна на Министерството за правда на РМ

[Dec 6 2013 ] ФООМ и овластените здруженија за бесплатна правна помош доставија до Министерството мислење за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за бесплатна правна помош

Правна програма

Полесен пристап до институциите и до правдата за сиромашните и ранливите категории граѓани

[Nov 26 2013 ] Здружението Избор од Струмица овозможи сиромашните и припадниците на ранливите категории на граѓани да добијат информации и совети за решавањето на правни проблеми од граѓанската и управната материја. Здружението е на располагање на сите лица кои поради тешката материјална положба или незнаење не се во можност да ги остварат или заштитат своите законски засновани права.

Правна програма

Комисијата за заштита од дискриминација треба да ја промени својата пракса

[Nov 26 2013 ] За Мрежата за заштита од дискриминација е неприфатливо носењето на делумни и декларативни мислења од страна на Комисијата. Барањата на жртвите не се барања за компромис, туку за заштита од дискриминација.

Правна програма

ЕХО од Штип овозможи правна помош за 95 граѓани

[Nov 22 2013 ] За шест месеци работа како овластено здружение за давање на претходна правна помош, во ЕХО се обратиле 95 граѓани од Штип и околните општини и побарале помош за надминување на правите проблеми Заштита од семејно насилство, имотно - правните прашања и заштитата на правата од областа на социјалното и здравственото осигурување се најчести проблеми за кои граѓаните бараат бесплатна правна помош.

Правна програма

Бесплатна правна помош за 65 граѓани за здравствено осигурување и социјална заштита

[Nov 21 2013 ] Здружението РОМА С.О.С. од Прилеп, во изминатите два месеци им нудеше помош на невработени граѓани со пониски примања да го остварат или продолжат правото на здравствено осигурување, а на корисниците на социјална парична помош им помогна да ја обноват документацијата за постојана или еднократната парична помош.

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Следна  Последна