п а р т н е р и
Конкурси
пронајди

ОГЛАС ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИ ДОКУМЕНТИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ СО АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР“

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) има потреба од експерт за мониторинг на јавни политики кој ќе спроведе обуки за мониторинг на јавни документи на тимот за мониторинг во рамките на Секретаријaтот на НМСМ.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДУКАТИВНИ ОБУКИ ЗА МЛАДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПОДДРШКА НА СТАРТ АП БИЗНИСИ ЗА МЛАДИ“

Knowledge Center за потребите на Општина Струмица во партнерска соработка со Фондацијата Отворено Општество - Македонија, како дел од локалната Стратегијата за млади 2015-2020 на општина Струмица, со Акциски план за млади 2015-2017 година, во рамките на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади” објавувa јавен повик за пријавување на кандидати за учество на едукативни обуки за млади за реализација на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади”.

Прочитај повеќе

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА, НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ, КОАЛИЦИИ И ЛОКАЛНИ АКТИВИСТИЧКИ ЈАДРА

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува конкурс за доделување грантови за здруженија, неформални групи, коалиции и локални активистички јадра кои преку своите проекти ќе придонесат кон зајакнување и мобилизација на граѓаните за подобрување на демократските практики на локално и национално ниво.

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ ЗА МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) го реобјавува повикот за доделување грантови на локални граѓански организации во Општина Центар.

Прочитај повеќе

ПРОГРАМА ЗА МЕДИЦИНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА РОМИ

Ромскиот образовен фонд (РЕФ) го објавува годишниот конкурс на RHSP Програмата за стипендирање за новата 2016/2017 академска година

Прочитај повеќе

Прва  Претходна  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Следна  Последна