Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

ОДРЖАН БРИФИНГ ЗА НОВИНАРИ ЗА ТЕМАТА „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ“ ДЕЛ ОД ДОКУМЕНТОТ „ПРЕДЛОГ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИТНИ ДЕМОКРАТСКИ РЕФОРМИ“

На 21 јули 2017 година (петок), со почеток во 10 часот, во ГЕМ клубот во Скопје, се одржa брифинг за новинари за претставување на приоритетите и мерките за образование и младински политики.  На настанот организиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Младинскиот образовен форум (МОФ) беа презентирани приоритетите и предлог–мерките кои претставниците на 16 граѓански организации ги идентификуваа на граѓанскиот форум, што се одржа на почетокот на јули оваа година, како неопходни за спроведување во наредните три, шест, девет или дванаесет месеци за образование и младински политики. 

Предлозите претставуваат дополнување на предлогот за итни демократски реформи подготвен од група граѓански организации и експерти во јули 2016 година. Целта на документот е да даде придонес кон реформите  во овој сектор и да го поттикне враќањето  на довербата во државните институции и враќањето на демократските стандарди и  вредности. Предлогот не е исцрпна листа на сите мерки кои е потребно да бидат спроведени во образованието и младинските политики во Македонија, но е патоказ за тоа што е најважно и потребно да биде направено во наредните 12 месеци.


поврзани новости

нема поврзани новости